Voor verwijzers

Gimd is specialist en marktleider op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk. Wij begeleiden, adviseren, coachen en trainen medewerkers, teams en leidinggevenden en zorgen zo voor balans tussen mens en organisatie. Dit doen wij door het hele land met zo’n 110 betrokken professionals.

We werken met kortdurende interventies die de werknemer handvatten geven om de eigen regie (weer) te pakken. Een traject start met een Intake & Advies. Hierdoor komen we snel tot de kern van het probleem. Zo weten we ook welke aanpak het meest passend is voor uw cliënt.

Kwaliteit

Gimd staat voor kwaliteit. De kwaliteit van onze dienstverlening is gewaarborgd door keurmerken, intervisie en intensieve opleidingsprogramma’s. Onze klanten zijn tevreden; afgelopen jaar scoorden wij een klanttevredenheid van 8,5.

Al onze professionals zijn geregistreerd bij beroepsverenigingen van professionals in sociaal werk (BPSW) en Registerplein en/of bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV). Daarnaast werkt Gimd uitsluitend met MfN-registermediators.

Bekijk hieronder waarvoor u een cliënt naar Gimd kunt verwijzen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Uw cliënt zit niet lekker in zijn vel. Er is een disbalans ontstaan; op het werk of in de privésituatie. Uw cliënt heeft ondersteuning nodig om deze disbalans te herstellen. Gimd bedrijfsmaatschappelijk werk biedt een passende oplossing en draagt bij aan het voorkomen van uitval.

Bekijk de mogelijkheden voor verwijzen

Vertrouwenspersoon

Uw cliënt heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Vanuit uw rol als verwijzer bent u op zoek naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon die uw cliënt helpt het gedrag te stoppen, waardoor de schadelast beperkt wordt.

Bekijk de mogelijkheden voor verwijzen

Arbeidsconflict

Uw cliënt heeft een arbeidsconflict. Vanuit uw rol als verwijzer bent u op zoek naar een passende interventie die dit conflict snel oplost, zodat de schadelast beperkt wordt. Hoe eerder in het conflict u een professional inzet, hoe meer mogelijkheden er zijn om de verstoorde werkverhouding te herstellen.

Bekijk de mogelijkheden voor verwijzen

Traumaopvang

Er heeft zich een schokkende gebeurtenis voorgedaan. Vanuit uw rol als verwijzer bent u op zoek naar een organisatie die uw cliënt en de werkgever begeleid. Dan kan Gimd helpen.

Bekijk de mogelijkheden voor verwijzen