De mantelzorgcoach

Op dit moment combineert een op de acht medewerkers in Nederland een betaalde baan met mantelzorgtaken: intensieve zorg voor een familielid of andere naaste. En dat is geen gemakkelijke opgave.

Mantelzorg: een tweede baan

Mantelzorgers hebben in feite twee banen. Ze zien hun zorgtaken vaak als een privéaangelegenheid en praten er dus niet over op het werk. Maar de combinatie van een baan en de zorg voor een ander levert voor bijna de helft van de mantelzorgersproblemen op. Met overbelasting en soms verzuim als gevolg.

Wanneer schakelt u de mantelzorgcoach in?

Om te voorkomen dat een mantelzorger overspannen raakt of gaat verzuimen, is het belangrijk om op tijd samen in gesprek te gaan om de balans tussen werk en privé te herstellen. Dat is het moment om de hulp van de  mantelzorgcoach in te roepen.

Wat kunt u verwachten van de mantelzorgcoach?

De inzet van de mantelzorgcoach verloopt via ‘het Gimd kortdurende interventie bedrijfsmaatschappelijk werk programma‘ en bestaat in totaal uit maximaal vijf gesprekken. Wanneer tijdens de intake blijkt dat het kernprobleem van de medewerker betrekking heeft op mantelzorg wordt dit tijdens de begeleiding het aandachtspunt. De mantelzorgcoach adviseert en begeleidt de medewerker om nieuwe wegen te vinden die de balans tussen werk en privé herstellen en daarmee verzuim voorkomen. We onderzoeken bijvoorbeeld of binnen het persoonlijke netwerk hulp geboden kan worden. Maar ook het stellen van grenzen en het maken van (nieuwe) afspraken komt aan de orde. Ook wordt er gekeken of de medewerker op de juiste manier gebruikmaakt van voorzieningen, zoals het persoonsgebondenbudget, de indicatiestelling voor zorg en voorzieningen, verlofregelingen, overname van regeltaken en bemiddeling met instanties. Belangrijk is dat de medewerker stapsgewijsde regie weer in eigen hand krijgt en houdt.

Wat levert de inzet van de mantelzorgcoach u op?

Dankzij de inzet van een mantelzorgcoach krijgt uw medewerker meer grip op zijn of haar situatie, waardoor werkdruk en spanningen beter te hanteren zijn en hij of zij gemotiveerd en inzetbaar blijft.

Wilt u meer informatie over de mantelzorgcoach?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar [email protected].