Kleine ingreep smoort pesten in de kiem

Blog van Mary Vos, vertrouwenspersoon bij Gimd onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk.

Kleine ingreep smoort pesten in de kiem
Pesten op het werk is veel beter te bestrijden dan wordt gedacht. Met eenvoudige maar doeltreffende maatregelen verbetert de situatie en blijven de verhoudingen gezond. Elke werknemer en elke leidinggevende kan deze toepassen.

De kern van deze snelle en succesvolle aanpak is het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag. In een paar extra stappen wordt een grimmige situatie weer snel normaal.

Dat pesten op deze manier effectief te bestrijden is, valt nauwelijks op tussen alle berichtgeving over het onderwerp. Meerdere keren per jaar wordt pesten op het werk onderzocht. Elke keer weer komt naar voren hoe vaak pestgedrag voorkomt op de werkvloer.

Schade
Uit cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat een op de zes werknemers te maken heeft met pesten, intimidatie of discriminatie op het werk. De schade voor de werknemer: een verhoogde kans op burn-out, soms wel vijftig procent meer. Schade voor de werkgever: zeven verzuimdagen extra per slachtoffer. Maatschappelijke schade: 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling. Logisch dat minister Asscher van SZW weer de noodklok luidt over pesten.

Door dit soort grote getallen ontstaat de indruk dat pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer heel moeilijk te bestrijden is. Ingrepen in de bedrijfscultuur, herziening van het HR-beleid en scholing van leidinggevenden zijn vaak nodig om gedragsverandering in gang te zetten. Inderdaad gaan werknemers zich daardoor vaak veiliger voelen.

Kleinere maatregelen
Maar dit kan ook de onterechte indruk wekken dat kleinere maatregelen zinloos zijn. Terwijl iedereen pestgedrag een halt kan toeroepen. We kennen allemaal het verschil tussen een geintje en getreiter, maar het is wel goed om het te benoemen. Dan weet eenieder wanneer er een grens is overschreden.

Zodra je merkt dat er sprake is van pestgedrag, praat er dan over met betrokkenen. Ook als je zelf slachtoffer bent. Overleg dan met een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een collega of een bedrijfsarts en meld wat er aan de hand is. Steun is belangrijk voor slachtoffers om het ongewenste gedrag bespreekbaar te maken.

Bied steun
Merk je dat een collega of een medewerker de klos is, bied dan steun aan en maak melding van de situatie. Zorg dat deze wordt besproken. Maak duidelijk wanneer werknemers te ver gaan met een zogenaamde grap. Ben je niet helemaal zeker van je zaak, aarzel dan niet om een vertrouwenspersoon om raad te vragen.

Het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag werkt, dat hebben tientallen studies en vele jaren van ervaring bewezen. Pesters beseffen vaak de reikwijdte van hun handelen niet. Zij hebben net als slachtoffers baat bij het inzicht dat er schade ontstaat. Zodra dit inzicht er is, herstellen verstoorde verhoudingen vaak. Niet dat alle oorzaken hiermee van tafel zijn. Werkdruk, ingrijpende veranderingen of slechte resultaten leiden veelvuldig tot verstoorde verhoudingen. Maar iedereen heeft het in zich om collega’s tot de orde te roepen.

Voor meer informatie over pesten op de werkvloer:
https://www.gimd.nl/grensoverschrijdend-gedrag/pesten-op-het-werk/
www.vertrouwenspersoon.nl