De rol van bedrijfsmaatschappelijk werk bij financiële zorgen

Tijdens de campagne B is van Bedrijfsmaatschappelijk werk, besteden we aandacht aan de verschillende uitdagingen waar medewerkers voor kunnen komen te staan in hun werkende leven. Wat kan bedrijfsmaatschappelijk werk voor jou als werkgever betekenen?

In verschillende topics behandelen we een actueel onderwerp uit de spreekkamer van bedrijfsmaatschappelijk werk. Variërend van professionele tot persoonlijke kwesties. In dit topic behandelt budgetcoach en trainer Stephanie Smouter de impact van financiële zorgen op het welzijn en de prestaties van medewerkers. Samen met Stephanie kijken we naar de rol van bedrijfsmaatschappelijk werk.

Holistische benadering

Als werkgever of HR-professional is het van belang om te erkennen dat de financiële uitdagingen waar je medewerker mee te maken heeft, niet op zichzelf staan. Financiële zorgen zijn verweven met andere persoonlijke omstandigheden. Een bedrijfsmaatschappelijk werker biedt ondersteuning en begeleiding aan medewerkers in moeilijkheden. Eén van de belangrijkste aspecten van bedrijfsmaatschappelijk werk is de holistische benadering van deze uitdagingen. Dit betekent dat financiële zorgen niet worden gezien als een op zichzelf staand iets, maar eerder als een symptoom van bredere persoonlijke uitdagingen.

Neem bijvoorbeeld een medewerker die verwikkeld is in een scheiding. Naast de emotionele stress die gepaard gaat met deze situatie, kunnen financiële zorgen snel op de loer liggen. Een bedrijfsmaatschappelijk werker is bedreven om verder te kijken dan alleen de oppervlakte en de onderliggende oorzaken van de financiële zorgen te identificeren, zoals de impact van de scheiding op het inkomen en de financiële verplichtingen.

Financiële zorgen staan niet op zichzelf. Het is van belang om te erkennen dat verschillende uitdagingen met elkaar verbonden zijn.

Meervoudige problematiek

Een ander veelvoorkomend scenario is een medewerker die moeite heeft met het stellen van grenzen, ook financiële zorgen hierdoor ervaart. De medewerker kan zichzelf in de problemen brengen door geld uit te lenen of uit te geven dat hij eigenlijk niet heeft. Moeilijk grenzen aan kunnen geven hoeft dus niet de enige uitdaging te zijn, het gedrag van de medewerker kan dieperliggende kwesties onthullen. Door middel van bedrijfsmaatschappelijk werk kan de werkgever deze onderliggende uitdagingen herkennen en aanpakken, waardoor niet alleen de financiële situatie van de medewerker verbetert, maar ook zijn algehele welzijn.

Daarom is het van belang dat werkgevers zich bewust zijn dat medewerkers vaak voor meerdere uitdagingen staan. Een medewerker met financiële zorgen kan ook te maken hebben met mentale gezondheidsproblemen, relatieproblemen of andere persoonlijke uitdagingen. Financiële zorgen staan niet op zichzelf. Door te erkennen dat verschillende uitdagingen met elkaar verbonden kunnen zijn, kunnen werkgevers een meer holistische benadering hanteren bij het ondersteunen van hun medewerkers.

Intakegesprek

Een effectieve manier om deze holistische benadering toe te passen, is door de medewerker te verwijzen naar bedrijfsmaatschappelijk werk voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kan de bedrijfsmaatschappelijk werker de medewerker helpen om de verschillende aspecten van zijn situatie te bekijken. De bedrijfsmaatschappelijk werker kijkt naar het handelen van de medewerker om het gedrag dat heeft geleid tot financiële zorgen te kunnen herkennen. Door in te zoomen kan de best passende begeleiding worden geboden.

Een maatwerk benadering en gerichte focus op de unieke behoefte van de medewerker is hierbij van essentieel belang. In sommige gevallen kan het doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten zoals Grip-Schuldhulpverlening nodig zijn, terwijl in andere gevallen de ondersteuning van bedrijfsmaatschappelijk werk voldoende is.

Empathische benadering bij financiële zorgen

Als werkgever of HR-professional is het van groot belang om een ondersteunende en empathische benadering te hanteren bij het omgaan met medewerkers die financiële problemen ervaren. Door te erkennen dat deze problemen vaak samengaan met andere persoonlijke uitdagingen en door gebruik te maken van de expertise van bedrijfsmaatschappelijk werk, kunnen werkgevers een positieve impact hebben op het welzijn en de prestaties van hun medewerkers.

Meer over de rol van de werkgever en het herkennen van financiële zorgen bij medewerkers lees je hier.