Definitief cao-akkoord Sociaal Werk 2023-2025

De leden van Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben met grote meerderheid ingestemd met de cao. Er is een definitief akkoord voor de cao vanaf 1 juli 2023 tot 1 augustus 2025. Mooi nieuws voor de bijna 60.000 medewerkers die onder de CAO Sociaal Werk vallen. Het betekent een duidelijk toekomstbeeld met meer perspectief voor onze medewerkers en organisatie.

Verhoging salarissen

In het CAO akkoord zijn concrete afspraken gemaakt over loon en andere arbeidsvoorwaarden. Per 1 juli 2023 vindt er een structurele verhoging van de salarissen met 7% plaats, per 1 januari 2024 een verhoging van 4% en per 1 juli 2024 een stijging met 4%. Gimd volgt, als correcte werkgever, vanzelfsprekend integraal de CAO Sociaal Werk.

Gimd is blij met het CAO akkoord en ziet de loonsverhoging als een terechte beloning voor de extra inspanningen van onze medewerkers.

Waardering medewerkers

We zien de afgelopen jaren een verhoogde vraag naar onze inzet met daarbij een toename van de complexiteit van de hulpverlening. Dit vraagt meer inspanning en inzet van onze professionals, wat met de nieuwe afspraken in het cao akkoord wordt erkend en gewaardeerd. Gimd is blij met het CAO akkoord en ziet de loonsverhoging als een terechte beloning voor de extra inspanningen van onze medewerkers.

Tussentijdse indexering

Gimd indexeert jaarlijks haar tarieven. Om onze organisatie gezond en toekomstbestendig te houden, ontkomen we er echter niet aan om onze tarieven tussentijds aan te passen. Hierbij streven we ernaar om de kostenstijging voor onze klanten zoveel mogelijk te beperken. Gezien de salarisstijging en overige bijkomende kosten zoals opleiding en huisvesting zijn we genoodzaakt om een tussentijdse indexering toe te passen om de juiste dienstverlening te kunnen blijven leveren en de organisatie Gimd gezond te houden. We zullen onze klanten hierover per brief nader informeren.