Professional Renco vertelt over zijn ambities

Mentaal sterk op het werk. Alle Gimd professionals helpen mee om dat doel te behalen. Hoe doen we dat? En waarom vinden we het belangrijk? In dit artikel vertelt professional Renco over zijn persoonlijke ambitie om te bouwen aan vitale organisaties en wat hij doet om anderen én zichzelf te versterken in werk en leven.

Renco van Eeken (36) werkt sinds juni 2022 als bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon bij Gimd. Naast zijn werk studeert hij arbeids- en organisatiepsychologie. Hij was eerder werkzaam als sociaal werker en voetbalde daarnaast als semi-professional. Hij vertelt: “Ik volgde al een poosje de communicatie vanuit Gimd. Vooral het accent op preventie en medewerkersbegeleiding sprak me aan, in het bijzonder het ondersteunen van mensen in het verwerven van competenties om zelf overeind te blijven. Daarin merkte ik een goede inhoudelijke match met mijn kennis, want die ligt vooral in het verstevigen van een persoon. Dat is ook de reden dat ik een switch maakte van werken in een sociaal wijkteam naar bedrijfsmaatschappelijk werk, omdat ik in mijn huidige beroep mensen kan versterken in hun ontwikkeling en persoonlijk leiderschap.”

Preventieve inzet

“Op dit moment zie en spreek ik vaak nog cliënten in het kader van herstelbegeleiding, maar liever zit ik vaker ‘aan de voorkant’ van een traject. We willen ons binnen Gimd steeds meer richten op het voorkómen van uitval van medewerkers. Gimd heeft in 2022 meer dan 10.000 interventies begeleid en daarvan kwam 52% preventief, dus voorafgaand aan uitval, bij het bedrijfsmaatschappelijk werk. Het doel is om hier 70% van te maken. Ook in de theorie voor mijn studie lees ik over die verschuiving: van ondersteuning tijdens verzuim naar ondersteuning om uitval te voorkomen.”

Profvoetballer

Bij Renco bestaat een persoonlijke motivatie om iedereen sterker aan het werk te krijgen. “Ik ben opgeleid als profvoetballer en maakte in de jeugdopleiding vaak tegenslagen mee. Ik was één van de 60 à 70 academiespelers en werd aan het einde van een opleidingsjaar beoordeeld op wat ik kon. Anderen bepaalden dus voor mij of ik het jaar daarop óók nog in de opleiding zat. Het was een felle omgeving waarin ik als tiener directe feedback kreeg op mijn gedrag en handelen. Doorzetten en afzien hoorden erbij, net als omgaan met fysieke en emotionele in- en ontspanning. In contact staan met je gevoel is daarbij belangrijk om in balans te blijven. Toen ik op mijn vijftiende ook in de privésfeer iets indrukwekkends meemaakte, nam ik me stellig voor: ik word de sterkste versie van mezelf.” Hij ontvangt daarbij ook hulp van zijn sociale omgeving. “De interactie met mijn omgeving is belangrijk voor me. In coronatijd merkte ik bijvoorbeeld dat ik mijn sociale netwerk nodig had om vitaal te blijven.”

Ik nam me voor, ik word de sterkste versie van mezelf.

Energie en voldoening

“Samen met de cliënt bekijk ik hoe hij omgaat met tegenslagen in het leven. Wat heeft hij aan tools in huis om daarmee om te gaan? Hoe kan hij zijn netwerk aanboren en bij dreigende overbelasting zijn werk blijven doen? Een gesprek hierover voer ik aan de hand van het ICF-model, waarbij meerdere levensgebieden aan de orde komen. Ik sprak onlangs met een cliënt, een mevrouw van begin zestig. Binnen de organisatie waar zij werkte veranderde veel en ook in haar privésfeer ervaarde zij meerdere uitdagingen. In het eerste gesprek gingen we samen na wat er aan de hand was en maakten we hier een overzicht van. Een paar weken later zag ik haar voor een tweede gesprek. Ze vertelde me dat ze na ons eerste gesprek op allerlei vlakken actie had ondernomen. ‘Ik heb weer grip op mijn situatie,’ zei ze. We gaan normaal gesproken uit van vijf gesprekken waarin mensen ook nog kunnen oefenen door in de praktijk uitdagingen op te zoeken. Deze mevrouw hoefde dat niet en gaf aan mij eigenlijk niet meer nodig te hebben. Dat gaf mij veel energie en voldoening. In het gesprek met medewerker en werkgever blijken kleine aanpassingen soms al voldoende voor iemand om te blijven functioneren.”

Renco hecht waarde aan veiligheid binnen organisaties. “Daarom werk ik sinds kort ook als vertrouwenspersoon. Organisaties willen vaak het beste voor hun medewerkers en een veilige sociale werkomgeving creëren, maar weten niet altijd hoe dit moet. Vanuit mijn rol als bedrijfsmaatschappelijk werker heb ik oog voor een sociaal veilige werksfeer en praat daarover met leidinggevenden. Ik moedig ze aan om vooral te investeren in hun medewerkers én in een positieve werkcultuur waarin mensen willen blijven werken. Want medewerkers houden uiteindelijk het bedrijf gaande.”