Eerste scholing sociale veiligheid aan Meander Medisch Centrum door vertrouwenspersonen Gimd

Vorige week hebben de vertrouwenspersonen Marja Vos en Rita Wielemaker van Gimd op uitnodiging van het Meander Medisch Centrum een eerste scholing aan artsen in opleiding verzorgd. Het thema betrof sociale veiligheid en met name seksuele intimidatie en hoe je dit bespreekbaar maakt.

Uit onderzoek blijkt dat binnen medische organisaties seksuele intimidatie vaak voorkomt. Op verzoek van de aio-vereniging van het MMC, die ook een eigen onderzoek hebben gehouden en waar de uitkomst zorgelijk hoog was, hebben Marja en Rita deze scholing uitgevoerd. Uit landelijke cijfers blijkt seksuele intimidatie onder eigen zorgpersoneel en artsen (al dan niet in opleiding) helaas veelvuldig voor te komen. Daarom is het zo belangrijk dat deze artsen van de toekomst met elkaar in gesprek zijn gegaan over dit onderwerp. Aandacht voor seksuele intimidatie is belangrijk en vooral ook het inzicht om dit gedrag niet te accepteren of te verzwijgen.

De bijeenkomst werd als positief ervaren en de deelnemers vonden dat een gedragsverandering nodig is en het thema blijvend op de agenda moet staan.

Na afloop van deze scholing ontvingen Marja en Rita als dank een mooie bos bloemen.