Investeren in een open en communicatieve bedrijfscultuur is cruciaal!

Op 19 april is het de Landelijke dag tegen het pesten. Ongeveer 1 op de 6 medewerkers krijgt te maken met pesten, intimidatie, discriminatie of andere vormen van ongewenst gedrag op het werk (bron: NEA). Dit komt neer op ongeveer 1,2 miljoen medewerkers in Nederland.

Pesten op de werkvloer heeft verstrekkende gevolgen voor zowel medewerkers als de werkgever.

Wordt je medewerker gepest, dan kan dit leiden tot stress, angst, depressie, burn-out en lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en slaapproblemen. Dat is niet alleen vervelend voor je medewerker. Wist je dat het jou als werkgever ook veel geld kan kosten? Pesten kan namelijk ook leiden tot verminderde prestaties, lagere productiviteit, verhoogd ziekteverzuim en een slechte sfeer op de werkvloer. Uit onderzoek (TNO) blijkt dat de kosten voor verzuim en verloop van medewerkers door pesten op het werk in jaarlijks kunnen oplopen tot wel € 4 miljard.

Werkgevers hebben er daarom baat bij om te zorgen voor een veilige en respectvolle werkomgeving waarin pesten niet getolereerd wordt. Dit begint met het creëren van bewustzijn en het opstellen van een helder beleid tegen pesten op het werk. Daarnaast is het cruciaal om te investeren in een open en communicatieve bedrijfscultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om pestgedrag te bespreken en aan te kaarten.

Tekst gaat verder na filmpje. 

Wat kun je als werkgever nog meer doen?

  1. Stel een duidelijk beleid op tegen ongewenste omgangsvormen zoals pesten op het werk en communiceer dit beleid aan alle medewerkers. Het beleid moet aangeven wat ongewenst gedrag is, wat de gevolgen zijn en hoe medewerkers dit kunnen melden.
  2. Zorg voor voorlichting aan medewerkers en leidinggevenden over pesten op het werk en hoe dit voorkomen kan worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van workshops of trainingen.
  3. Stel een #vertrouwenspersoon aan die medewerkers kunnen benaderen om pesten te melden. Deze persoon moet onafhankelijk zijn en een vertrouwelijke omgeving bieden voor medewerkers om hun verhaal te doen.
  4. Onderzoek klachten over pesten zo snel mogelijk en neem maatregelen om het pesten te stoppen en de gevolgen voor de medewerkers te beperken.
  5. Zorg voor nazorg voor medewerkers die slachtoffer zijn geworden van pesten. Bied bijvoorbeeld begeleiding aan bij het verwerken van de gevolgen van pesten.
  6. Houd regelmatig contact met medewerkers om te zien hoe het gaat op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een tevredenheidsonderzoek of door regelmatig met medewerkers in gesprek te gaan.

Pesten valt onder ongewenste omgangsvormen, grensoverschrijdend gedrag. Daar waar ‘pesten’ staat, kan je ook lezen: intimidatie, agressie, discriminatie, integriteitsschendingen

Meer weten? Lees verder via www.vertrouwenspersoon.nl