Pilot interventie tegen pesten

Wilt u ook een veilige en gezonde werkcultuur? Doe mee aan de pilot interventie tegen pesten binnen organisaties

Pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer is helaas een nog een veel voorkomend en steeds terugkerend probleem. Jaarlijks wordt ruim een half miljoen werknemers gepest.

In 2019 start TNO in opdracht van het Ministerie van SZW een pilot met een nieuwe aanpak en gaat een team van experts van TNO en Gimd, organisaties helpen bij het verbeteren van de omgangsvormen en de sociale veiligheid. U kunt één van deze organisaties zijn!

Deze interventie is effectief en wetenschappelijk onderbouwd, waardoor het ook in de toekomst kan worden toegepast binnen andere organisaties. Wilt u ook een veilige gezonde werkcultuur? Misschien heeft u interesse om met uw organisatie aan deze pilot mee te doen? Bekijk de video over deze pilot.

Hoe werkt het?

Uw organisatie is een van de 10 organisaties, die gedurende 15 maanden een aanpak op maat krijgt aangeboden. Onder leiding van Gimd helpen we de omgangsvormen en sociale veiligheid in uw organisatie te verbeteren. Zodat medewerkers zich veilig voelen om zich volledig ongestoord en onbevangen te kunnen richten op werk. De aanpak bestaat uit de stappen: voorbereiden, meten, doen en opnieuw meten. De inhoud van de aanpak wordt waar nodig aan uw organisatie aangepast.
TNO onderzoekt of de aanpak leidt tot verbetering van de sociale veiligheid. De pilot vormt de basis voor een effectieve en wetenschappelijke aanpak waar ook andere werkgevers na de pilot van kunnen profiteren.

Pak deze kans en meld uw organisatie aan! Professionele dienstverleners van Gimd werken samen met een actief team binnen uw organisatie. Uw team is mede-eigenaar van het veranderproces, zodat de gezonde werkcultuur ook na het vertrek van de professionele dienstverleners is geborgd. Het team bestaat bij voorkeur uit een vertegenwoordiging uit alle lagen van de organisatie (bijvoorbeeld directie, leidinggevenden, medewerkers, HR-professionals).

Wat vragen wij van u?

U hoeft niet te betalen voor de begeleiding van de aanpak door de experts. In ruil daarvoor vragen wij van u: motivatie en betrokkenheid, tijd, minimaal zes teams van ongeveer 20 medewerkers die bereid zijn mee te doen en bereidheid om uw ervaringen te delen.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te versturen naar: [email protected].