Traumaopvang 24/7 bereikbaar

Bedrijfsongevallen, schokkende gebeurtenissen, agressie en overige zaken op het gebied van calamiteiten komen dagelijks op de werkvloer voor. Daar waar mensen werken, ontstaan regelmatig onverwacht crisissituaties en incidenten. Deze situaties kunnen ingrijpend en traumatisch zijn. Speciaal voor deze situaties heeft het Gimd een team voor Traumaopvang en Traumabegeleiding opgezet. Dit gespecialiseerde en ervaren team bestaat uit 20 collega’s en heeft een landelijke dekking.

Recent bleek dat er bij huisartsenposten steeds vaker bedreiging en intimidatie plaatsvindt, waarbij werknemers te maken krijgen met geweld (NU.nl). Ook in andere beroepen komen onverwacht incidenten voor. Dit vraagt om adequate reactie om werknemers op te kunnen vangen en te begeleiden.

De werkwijze is als volgt: de eerste opvang met het getroffen bedrijf gebeurt telefonisch. Vervolgens wordt gezamenlijk met de opdrachtgever bepaald hoe, waar en wanneer de Traumaopvang  ingezet gaat worden. De traumabegeleiders verzorgen de opvang van groepen medewerkers. Indien gewenst kunnen er ook individuele gesprekken plaatsvinden. Tot slot krijgt nazorg, het zogenaamde ‘vinger aan de polsbeleid’, veel aandacht en wordt er systematisch teruggekoppeld aan opdrachtgevers.

Traumaopvang is gebaseerd op 3 pijlers:

  1. Ondersteuning van de direct betrokkenen
  2. Ondersteuning aan het management
  3. Brede nazorg

Gimd zet traumabegeleiding voornamelijk in bij bedrijven met mensgerichte beroepen, bijvoorbeeld bij politie, brandweer, ambulancediensten, openbaar vervoer en horeca. De inzet van traumaopvang bij organisaties zonder mensgerichte beroepen. Bijvoorbeeld als een collega’s iets ergs overkomt of plotseling overlijdt, maar ook in geval van rampen.

Gimd, als onderdeel van Zorg van de Zaak is trots op deze intensieve vorm van hulpverlening en wordt zeer hoog gewaardeerd door alle betrokkenen.


Neem contact op met Gimd Traumaopvang:

  • tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 088-8008500
  • of na 17:00 uur en in het weekend: 088-800 85 25

Gimd Traumaopvang is – 24/7 – 365 dagen per jaar bereikbaar.