Training ‘Traumaopvang en nazorg’

Voor de eerste opvang na calamiteiten voor leidinggevenden

Een leidinggevende is altijd verantwoordelijk voor de juiste opvang van een medewerker die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt: de emotionele opvang, de praktische begeleiding en de nazorg. In deze training komt hun rol aan de orde, maar ook de dilemma’s: hoe ga je om met de dubbele rol? (emotionele opvang, maar ook degene die het functioneren beoordeelt). Tijdens deze eendaagse training ligt de nadruk op het geven van zorgvuldig opvang, en het leren herkennen van signalen die tot probleemsituaties kunnen leiden.

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • theorie over schokkende gebeurtenissen;
  • verschillende wijzen van omgaan met schokkende gebeurtenissen;
  • verwerkingsproblemen, signaleren van stagnatie;
  • aandacht voor medewerkers die kwetsbaarder zijn en signalen afgeven die duiden op een moeilijke verwerking van het gebeuren;
  • ICF-model (classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen, inclusief de factoren die op dat functioneren van invloed zijn);
  • gesprekkencyclus, wanneer en hoe;
  • groepsopvang;
  • professioneel omgaan met emotionele reacties;
  • verwijzing, wanneer en naar wie.
  • oefenen met heldere en zorgvuldige gesprekstechnieken die van belang zijn tijdens de gesprekken.

De deelnemers zijn na afloop in staat zorg te dragen voor adequate opvang na een schokkende gebeurtenis. Waardoor medewerkers zich erkend voelen en langdurige klachten en verzuim voorkomen kunnen worden.

De duur van de training is 1 dag.

Interesse in deze training?

Vraag dan een offerte aan of neem contact met ons op via [email protected]

Bekijk alle trainingen