Training ‘Traumaopvang en nazorg’

Voor de eerste opvang na calamiteiten, voor leidinggevenden en leden BedrijfsOpvangTeam

Tijdens deze eendaagse training (die ook als preventief middel ingezet kan worden) ligt de nadruk op het geven van zorgvuldig opvang, en het leren herkennen van signalen die tot probleemsituaties kunnen leiden. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • theorie over schokkende gebeurtenissen;
  • verschillende wijzen van omgaan met schokkende gebeurtenissen;
  • verwerkingsproblemen, signaleren van stagnatie;
  • aandacht voor medewerkers die kwetsbaarder zijn en signalen afgeven die duiden op een moeilijke verwerking van het gebeuren;
  • ICF-model (classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen, inclusief de factoren die op dat functioneren van invloed zijn);
  • wat is van belang bij gespreksvoering;
  • oefenen met opvanggesprekken;
  • professioneel omgaan met emotionele reacties.

De deelnemers zijn na afloop in staat zorg te dragen voor adequate opvang na een schokkende gebeurtenis. Waardoor medewerkers zich erkend voelen en langdurige klachten en verzuim voorkomen kunnen worden.

Training ‘Weerbaarheid vergroten en omgaan met lastig of agressief gedrag’
Medewerkers krijgen soms te maken met mensen die zich vervelend of zelfs ronduit agressief gedragen. Hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je dat een dergelijke confrontatie niet uit de hand loopt? Het draait in zo’n situatie allemaal om balans en weerbaarheid. Van belang is dat mensen zich bewust worden van de wisselwerking tussen de eigen houding en die van de ander. Tijdens deze eendaagse training (die ook als preventief middel ingezet kan worden) ervaren deelnemers wat hun eigen voorkeursreactie is en proberen ze nieuwe, andere reacties uit. De oefeningen zijn gebaseerd op karatetechnieken, wat de training levendig en interactief maakt.

Wat levert de training u op?
Na de training kunnen uw medewerkers omgaan met verschillende vormen van agressie en hebben ze inzicht gekregen in verschillende gedragsstijlen. Ze zijn zich bewust geworden van hun eigen gedrag en weten hoe ze moeten handelen in agressieve situaties. Ze hebben bovendien meer controle gekregen over de eigen gemoedstoestand en geleerd agressief gedrag te pareren en zelfs om te buigen.

Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00 Na 17.30 uur en in het weekend 088 - 800 85 25

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl