Rol vertrouwenspersoon vaak nog onvoldoende ingebed in organisatie

maandag 25 juni 2018

De rol van vertrouwenspersonen is vaak nog onduidelijk en onvoldoende ingebed in de organisatie. Dat is een van de voornaamste conclusies uit het onderzoeksrapport “De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven”, dat door het Huis voor Klokkenluiders is gepubliceerd. Uit het rapport komt tevens naar voren dat werkgevers meer kunnen doen om de deskundigheid van vertrouwenspersonen te ontwikkelen en dat zij zich bovendien nog onvoldoende inspannen voor een veilige organisatiecultuur. Ook de bescherming van de vertrouwenspersoon laat vaak nog te wensen over. Volgens de onderzoekers is het beeld dat naar voren komt “tamelijk zorgelijk”. Mary Vos, vertrouwenspersoon bij GIMD onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk, heeft samen met enkele collega’s meegewerkt aan het onderzoek.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over hoe u de rol van vertrouwenspersonen beter in de organisatie kunt inbedden en wat onze vertrouwenspersonen voor u kunnen beteken wanneer het gaat om grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar supportcenter@gimd.nl.

Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00