Webinar ‘Werkstress & Verbinding op de werkvloer’ (kijk je hier terug)

In de week van 13 tot en met 17 november 2023 stond Gimd stil bij de Week van de Werkstress. Als trotse partner en in samenwerking met andere partijen en branchevereniging Oval besteedde Gimd in deze week veel aandacht aan werkstress. Samen kwamen we in actie om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang om in balans te blijven.

Dit jaar was het thema van de Week van de Werkstress (Ver)binding. We kozen dit thema dan ook om er een webinar over te organiseren met een aantal van onze experts op het gebied van werkstress. De kracht van verbinding op de werkvloer. Het webinar vond plaats op 16 november. Aan het woord zie en hoor je Monique van Dongen – van Litsenburg (algemeen directeur), Karina Geurts (regiomanager) en Reja Reijngoud (trainer en coach). Aan de orde komen de volgende onderwerpen: actuele cijfers rondom werkstress, wat is werkstress en wat zijn mogelijk oorzaken? Maar ook het belang van verbondenheid, hoe zorg je als leidinggevende voor verbinding en het bevorderen van sociale steun.

Het webinar kijk je hier terug: