Traumatische gebeurtenissen zijn ingrijpend. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die worden geconfronteerd met agressie aan de balie, of aan een ramp. Ook kan het voorkomen dat een collega of familielid van een van uw medewerkers slachtoffer is van een traumatische gebeurtenis. Zo’n gebeurtenis kan angst, verdriet, leed, psychische en fysieke klachten veroorzaken. Het is dan ook van groot belang dat traumaopvang en traumabegeleiding zo snel mogelijk geregeld worden, ook om te voorkomen dat een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) ontstaat.

Advies bij schokkende, extreme of traumatische gebeurtenissen

Wij bieden een dienstenpakket op maat voor organisaties met risico's voor de medewerkers op schokkende gebeurtenissen.

Lees meer

Training Collegiaal Opvang Team

Opvang door de organisatie zelf is wenselijk, door de leiding en collega’s en niet meteen door externe professionals. Gimd Traumaopvang leidt collega’s op om deze eerste opvang te verzorgen.

Meer over deze training

Training 'Traumaopvang en nazorg'

Tijdens deze eendaagse training voor leidinggevenden ligt de nadruk op het geven van zorgvuldig opvang, en het leren herkennen van signalen die tot probleemsituaties kunnen leiden.

Meer over deze training