Traumaopvang

We hopen natuurlijk allemaal dat het niemand overkomt, maar uw medewerkers kunnen te maken krijgen met traumatische gebeurtenissen op het werk of in de privésfeer. Wanneer dit gebeurt, kan Gimd 24/7 traumaopvang en traumabegeleiding verzorgen.

Traumatische gebeurtenissen vragen om begeleiding

Traumatische gebeurtenissen zijn ingrijpend. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die worden geconfronteerd met agressie aan de balie, of aan een ramp. Ook kan het voorkomen dat een collega of familielid van een van uw medewerkers slachtoffer is van een traumatische gebeurtenis. Zo’n gebeurtenis kan angst, verdriet, leed, psychische en fysieke klachten veroorzaken. Het is dan ook van groot belang dat traumaopvang en traumabegeleiding zo snel mogelijk geregeld worden, ook om te voorkomen dat een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) ontstaat.

Hoe Gimd Traumaopvang aan het werk gaat

Zodra onze hulp wordt ingeschakeld, maakt de traumabegeleider tijdens het eerste telefonische contact een inschatting over de inzet (direct in actie komen of de volgende dag contact opnemen met de medewerker). Tijdens het eerste face-to-face gesprek wordt met de medewerker en naaste familie of collega’s gepraat over de traumatische gebeurtenis. Er wordt ook aandacht gegeven aan praktische zaken en adviezen voor de eerste dagen daarna, waarin de betrokkenen overigens voortdurend contact op kunnen nemen met de traumabegeleider. Traumaopvang en traumabegeleiding worden ingezet voor individuele medewerkers en in groeps- of teamverband. De traumabegeleider werkt aan de hand van vastgestelde protocollen.

Preventie: omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen

Een traumatische gebeurtenis komt altijd onverwachts. Ook de impact ervan op de medewerker valt niet te voorspellen. Het gevoel in een achtbaan te zitten en niet te weten wat er psychisch en fysiek gebeurt, zorgt veel onrust, zorgen en stress. Voorlichting vooraf over de effecten en impact van een traumatische gebeurtenis, zorgt ervoor dat onrust, zorg en stress sterk afnemen, doordat medewerkers voorbereid zijn op de gevolgen van een traumatische gebeurtenis. En dit voorkomt onnodig ziekteverzuim. Gimd kan ook deze preventieve voorlichting verzorgen en leidt bovendien Collegiale Opvang Teams (COT’s) op.

Wat leveren traumaopvang en traumabegeleiding u op?

Met traumaopvang en traumabegeleiding wordt ziekteverzuim op de korte én lange termijn voorkomen. De zorg voor uw medewerkers biedt veiligheid en rust. Het uiteindelijke doel – het weer oppakken van een normaal leven – wordt met traumabegeleiding bespoedigd.

Gimd: al tientallen jaren ervaring met traumaopvang en traumabegeleiding

Al tientallen jaren biedt Gimd traumaopvang en traumabegeleiding aan organisaties. Deze traumazorg wordt voornamelijk ingezet bij bedrijven met mensgerichte beroepen, bijvoorbeeld bij politie, brandweer, ambulancediensten, openbaar vervoer en horeca. De inzet van traumaopvang bij organisaties zonder mensgerichte beroepen gebeurt vaak wanneer een collega iets ernstigs overkomt of plotseling overlijdt. Ook bij rampen zoals die met de MH17 wordt Gimd door werkgevers ingeschakeld voor de traumaopvang van medewerkers, nabestaanden en collega’s van slachtoffers van de ramp. Onze traumabegeleiding wordt verzorgd door professionals met een hbo-opleiding die zijn gespecialiseerd in traumaopvang. We besteden veel aandacht aan opleiding, na- en bijscholing én aan de zorg voor de traumabegeleiders zelf. Zo organiseren we elk jaar een aantal intervisies voor onze traumabegeleiders.

Wilt u meer informatie over Gimd Traumaopvang en onze traumabegeleiding?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar info@Gimd.nl