Training ‘Collegiaal Opvang Team’

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel van de medewerkers die een schokkende gebeurtenis meemaken (80%) zich op natuurlijke wijze herstelt. Ieder mens doet dat op zijn eigen wijze. Mensen zijn vaak krachtiger en sterker dan zij zelf en anderen denken.

Opvang door de organisatie zelf is wenselijk, door de leiding en collega’s en niet meteen door externe professionals. Gimd Traumaopvang leidt collega’s op om deze eerste opvang te verzorgen.

Doelgroep

Medewerkers die opgeleid willen worden om collegiale steun te bieden aan collega’s die geconfronteerd worden met een schokkende gebeurtenis.

Inhoud

Als medewerkers te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen, is het erg belangrijk dat zij goed worden opgevangen en de juiste aandacht krijgen. Het Collegiale Opvang Team speelt hierin een belangrijke rol. Als een medewerker zich erkend voelt, wordt spanning voorkomen. Daarmee neemt de kans op verzuim af. Het voeren van een zorgvuldig opvanggesprek staat centraal in de training. Daarnaast wordt stilgestaan bij wat schokkende gebeurtenissen zijn en hoe je daarmee kunt omgaan. Er is aandacht voor de gevolgen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en hoe dit kan worden voorkomen.

Deze training duurt 1 dag.

Interesse in deze training?

Vraag dan een offerte aan of neem contact met ons op via [email protected]

Bekijk alle trainingen