Training ‘Collegiaal Opvang Team’

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel van de medewerkers die een schok- kende gebeurtenis meemaken (80%) zich op natuurlijke wijze herstelt. Ieder mens doet dat op zijn eigen wijze. Mensen zijn vaak krachtiger en sterker dan zij zelf en anderen denken.

Opvang door de organisatie zelf is wenselijk, door de leiding en collega’s en niet meteen door externe professionals. GIMD Traumaopvang leidt collega’s op om deze eerste opvang te verzorgen.

Doelgroep
Medewerkers die opgeleid willen worden om collegiale steun te bieden aan collega’s die geconfronteerd worden met een schokkende gebeurtenis.

Thema’s
Agressie, ongewenst gedrag, abnormale en ingrijpende gebeurtenissen.

Inhoud
Als medewerkers te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen, is het erg belangrijk dat zij goed worden opgevangen en de juiste aandacht krijgen. Het Collegiale Opvang Team speelt hierin een belangrijke rol. Als een medewerker zich erkend voelt, wordt spanning voorkomen. Daarmee neemt de kans op verzuim af. Het voeren van een zorgvuldig opvanggesprek staat centraal in de training. Daarnaast wordt stilgestaan bij wat schokkende gebeurtenissen zijn en hoe je daarmee kunt omgaan. Er is aandacht voor de gevolgen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en hoe dit kan worden voorkomen.

Opbouw en duur
Training van 2 dagen met optie van 1 dagdeel met een specifiek thema.

Programma
dag 1: kennis en oefenen in gespreksvaardigheden
dag 2: signalen herkennen om PTSS te voorkomen en oefenen aan de hand van casussen
Optioneel dagdeel: hoe om te gaan met agressie en geweld
intervisie: 2-4 keer per jaar

Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00 Na 17.30 uur en in het weekend 088 - 800 85 25

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl