ROC Horizon college pakt stress aan

Met de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ vraagt Zorg van de Zaak aandacht voor levensloopstress. De helft van de werknemers die verzuimt, mankeert medisch gezien niets. Vaak is er sprake van een impactvolle situatie in hun leven, zoals bijvoorbeeld mantelzorg, een scheiding of schulden. De gemiddelde werkgever heeft niet door wat er precies speelt bij een verzuimende werknemer. Het is belangrijk dat de problemen die onder de overbelasting schuilgaan, worden opgelost. Dat begint met weten wat er speelt

In het Nederlandse onderwijs werken relatief veel 50-plussers. Met een gemiddeld percentage van 44% van de leraren in de leeftijd van 50 jaar of ouder ligt dit ver boven het landelijk gemiddelde van alle sectoren. Het ROC Horizon College in de kop van Noord Holland telt 1350 medewerkers: docenten en ondersteunend personeel. Zij werken verspreid over locaties in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend. De gemiddelde leeftijd is 49 jaar.

Jessica Kuijper, beleidsmedewerker P&O: ‘Duurzame inzetbaarheid is van belang voor iedere medewerker, ongeacht leeftijd. De startende docent heeft andere vraagstukken dan de ervaren docent. Voor de een ligt de les in energie bewaken door grenzen aan te geven, voor de ander in energie opdoen door grenzen te verleggen. Het hangt sterk samen met de loopbaanfase, de thuissituatie, persoonlijkheid, ervaring, opleiding.’

Typisch Horizon College: Vitale medewerkers

‘Ons personeelsbeleid is gericht op het bevorderen van de vitaliteit van medewerkers, zodat ze met plezier en gezond doorwerken. Het gaat om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability en gezondheid.’ ROC Horizon College stimuleert dat onder andere door:

  • Bewegen, zoals meedoen aan regionale sportevenementen of onder begeleiding van studenten Sport en Bewegen fitnessen in de eigen fitnessruimte.
  • Stressreductie door trainingen zoals mindfulness, omgaan met stress of een cursus yoga aan te bieden.
  • Fysiotherapie met stoelmassages en adviezen en trainingen op het gebied van bewegings- en ademhalingstechnieken.

Of een werknemer vitaal en duurzaam inzetbaar is of niet, komt lang niet alleen door lichamelijk en psychisch functioneren. Ook de persoonlijke situatie speelt een belangrijke rol. Een voorbeeld: een administratief medewerker van 41 heeft al jaren dezelfde werkinhoud en werkwijze. Een collega met een betere opleiding doet de meer uitdagende klussen.

Werkplezier

De werknemer ervaart een gebrek aan perspectief en heeft niet het gevoel dat de leidinggevende tot een creatieve oplossing kan komen. Het werkplezier neemt af, waardoor het risico op (kort) verzuim toeneemt. Om die risico’s van verzuim te beheersen is het belangrijk om werknemers te blijven inspireren en de dialoog te voeren. Ook over nieuwe stappen in iemands loopbaan. Het helpt als een leidinggevende actief meedenkt. Zo wordt uitval voorkomen en blijven mensen inzetbaar.

Het Moedige Gesprek

Als leidinggevende vroegtijdig met je medewerker in gesprek gaan over signalen van disbalans, functioneringsproblemen, motivatievraagstukken, houding en gedrag of omgangsvormen kan uitval, disfunctioneren en bijvoorbeeld arbeidsconflicten voorkomen.

Jessica Kuijper: ‘Dat zijn voor beide betrokkenen vaak lastige gesprekken. Hoe steek je een dergelijk gesprek in en maak je er voor beide betrokkenen een constructief gesprek van.’ Zorg van de Zaak verzorgde op dit vlak daarom trainingen voor medewerkers en leidinggevenden: Het Moedige Gesprek.

‘Deelnemers zijn positief over Het Moedige Gesprek, vinden het een goede training. Wel geven sommige collega’s aan dat het jammer is dat de focus ligt op het bespreken van verzuim. Aan de andere kant logisch, want dat is het hoofdonderwerp.’ Een training algemene gespreksvaardigheden zou de gevraagde verdieping kunnen geven.

Duurzame inzetbaarheidscoaches

Daarnaast zet het ROC Horizon College duurzame inzetbaarheidscoaches in. Helen van Wessel en Marjon Hetsen begeleiden medewerkers met vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Medewerkers kunnen hiervoor een individueel gesprek met 1 van de coaches aanvragen.

Vitaliteitsweek

ROC Horizon College neemt in september deel aan de Nationale Vitaliteitsweek 2019. Een week lang aandacht voor vitaliteit en werkgeluk, gericht op docenten, ondersteunend personeel en studenten. Tijdens de week zijn er bijvoorbeeld proeflessen voor meer beweging, maken collega’s kennis met gezonde voeding, met een positievere mindset en reductie van stress.

Blijvend ontwikkelen

‘We zijn op de goede weg en volop in beweging. Aan ambitie ontbreek het niet. De wil om initiatieven in gang te zetten en aan te bieden is er absoluut. Samenvattend laat onze aanpak zich vatten in bewustwording en bespreken. Daarnaast draait het om het delen van oplossingen, bekwamen van leidinggevenden én bekendheid creëren voor iedereen, van docenten tot ondersteunend personeel.’


Het Horizon college geeft aandacht aan het welzijn van werknemers door trainingen omgaan met stress. Wilt u hier ook binnen uw organisatie mee aan de slag? Bekijk dan het aanbod van Gimd.