De bedrijfscoach helpt Menzis echt op weg

Met de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ vraagt Zorg van de Zaak aandacht voor levensloopstress. De helft van de werknemers die verzuimt, mankeert medisch gezien niets. Vaak is er sprake van een impactvolle situatie in hun leven, zoals bijvoorbeeld mantelzorg, een scheiding of schulden. De gemiddelde werkgever heeft niet door wat er precies speelt bij een verzuimende werknemer. Het is belangrijk dat de problemen die onder de overbelasting schuilgaan, worden opgelost. Dat begint met weten wat er speelt

In Nederland stijgt het verzuim. Maar verzuim is zeker niet altijd lichamelijk van aard. In ons leven krijgen we soms te maken met impactvolle gebeurtenissen, zowel op werk als thuis. Menzis probeert medewerkers hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Sinds vorig jaar kunnen ze het gesprek aangaan met een bedrijfscoach van Gimd. Anoniem en zonder toestemming van hun leidinggevende. Precies weten wat er speelt, dat doet Menzis dus niet. Maar de eerste resultaten vertellen genoeg. Monique Mondria: ‘We zien dat het goed werkt. Op groepsniveau krijgen we een terugkoppeling van de bedrijfscoaches. Medewerkers die op het punt stonden om door onder andere mentale druk te verzuimen, is het toch gelukt om aan het werk te blijven.’

Betrokkenheid van de werkgever: Zorg voor elkaar

Monique Mondria, adviseur gezondheid en inzetbaarheid bij Menzis: ‘Binnen onze organisatie zien we dat het psychisch verzuim stijgt, wat aansluit op de landelijke cijfers. De problemen die spelen zijn heel uiteenlopend: van relatieproblemen, rouw om verdriet of in de overgang zijn tot mantelzorg en het zorgen voor jonge kinderen. Vaak is de oorzaak van het verzuim een mix van werk en privé. Het loopt thuis al niet lekker, en dan komt er bijvoorbeeld op werk ook nog eens een conflict met een collega bij.’

Veranderingen in de organisatie

Daarnaast wordt van medewerkers ook verwacht dat ze wendbaar en flexibel zijn. ‘Onze organisatie verandert snel, steeds sneller zelfs,’ vertelt Monique Mondria. ‘We noemen het nu nog een reorganisatie, maar ik verwacht dat deze veranderingen in de toekomst gewoon continu spelen. Voor sommige medewerkers heeft dit veel impact op hun werk. Een voorbeeld: de declaraties van onze klanten gaan tegenwoordig via de app, vroeger was dit per post. Dat vraagt om andere vaardigheden op de afdeling declaraties. Ook het werk van onze klantenservice ziet er tegenwoordig heel anders uit dan vijf jaar geleden. Veel minder bellen, en meer op de chat.’

Typisch Menzis: Informeren en faciliteren

Volgens Monique Mondria staat zelfredzaamheid centraal in de cultuur van Menzis. ‘Wij zorgen dat er  veel mogelijk en bespreekbaar is, maar onze medewerkers moeten zelf aanpakken. Alleen jij weet wat je nodig hebt. We geven veel informatie over wat er mogelijk is, bijvoorbeeld op intranet en via P&O. Verder proberen we natuurlijk op tijd het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld als er een reorganisatie aan komt, of als een leidinggevende merkt dat een medewerker niet lekker in zijn vel zit. Maar we weten niet altijd wat er speelt, en dat hoeft ook niet. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk om op tijd aan de bel te trekken.’

Coach binnen handbereik

Maar hoe zorg je dan dat medewerkers op tijd zelf aan de bel trekken? ‘We zijn al jaren steeds op zoek naar wat er past bij onze organisatie. Dat doen we vooral door onze verzuimgegevens te analyseren. We hebben al een tijd een SamenGezond app, waarin medewerkers zelf aan de slag kunnen met hun vitaliteit. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld inschrijven voor cursussen als mindfullness of omgaan met stress. Daarnaast is er online coach beschikbaar. Dat werkt prima, alleen wij merkten dat er ook behoefte was aan een coach waarmee medewerkers af kunnen spreken. Dus hebben we afgelopen jaar een pilot gehad, waarbij we de bedrijfscoaches van Gimd inzetten op onze kantoren. Via intranet kunnen medewerkers een afspraak maken, zo vaak als ze willen. En zonder toestemming te hoeven hebben van hun leidinggevende.’

Voor Menzis is het belangrijk dat het contact met de bedrijfscoaches laagdrempelig is. ‘We willen medewerkers zelf in beweging brengen. Het is fijn om een onafhankelijk iemand te hebben waarmee je kun sparren. Of het nu over werk of privé gaat, maakt ook niet uit. Samen met de bedrijfscoach kijkt de medewerker naar nieuwe manieren om de balans weer terug te brengen. Het kan natuurlijk zijn dat medewerkers later hun leidinggevende hier wel bij betrekken. Bijvoorbeeld omdat ze iets zorgverlof willen of ideeën hebben om iets anders aan te passen in de werk-privé balans. Dat is natuurlijk heel fijn. Het voordeel is dat ze dan zelf al over oplossingen nagedacht hebben. Eigen regie.’


Menzis maakt gebruik van de bedrijfscoaches van Gimd. Wilt u binnen uw organisatie ook een werkende aanpak voor verzuim? Of wilt u meer weten over de bedrijfsmaatschappelijk werker? Lees hier meer of neem contact op. Wij helpen u graag.