Arbeidsconflict? Blijf er niet mee zitten!

Ruzie op je werk, een conflict of meningsverschil. Hoe ga jij hiermee om? De één trekt aan de bel bij HR of zijn leidinggevende, de ander schakelt al snel een juridisch adviseur in. Een derde geeft toe of laat de situatie op zijn beloop. Wat is wijsheid? En hoe voorkom je dat een conflict zo ver escaleert, dat het enige wat je wil ontslag nemen is?

Stel: je bent lekker aan het werk en kan met iedereen overweg. Natuurlijk, met sommige mensen klikt het wat meer dan met anderen. De laatste maanden heb je veel vanuit huis gewerkt, maar nu ben je ook weer regelmatig op kantoor te vinden. Gezellig! En dan gebeurt er iets onverwachts: tijdens een vergadering krijg je een meningsverschil met je collega. Het is misschien maar iets kleins, maar het is belangrijk voor jou. Je geeft je mening en wordt door je collega compleet afgefikt. Hij trekt je nog net niet over tafel! Jullie hebben duidelijk een andere mening en komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. In de weken die volgen wordt het contact steeds grimmiger. Je collega betrekt er steeds meer mensen bij en jij komt steeds meer alleen te staan. Wat nu?

Spanningen lopen steeds verder op
Friedrich Glasl ontwikkelde in 1941 de escalatieladder. Aan de hand van concrete gedragingen zie je in onderstaand schema in welke fase van een conflict je je bevindt. En dat is belangrijk, want dan weet je hoe je het kan oplossen! In de escalatieladder zie je 3 fases:

Relationele fase – Zowel jij als de ander voelen de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het conflict (win-win).
Emotionele fase – Je wil er zelf beter uitkomen en je wil dat de andere partij niet wint (win-lose).
Escalatie fase – Het maakt je niet meer uit of jij ook ten onder gaat, zolang de andere partij maar ten onder gaat (lose-lose)!

Van vaststellen naar de oplossing
Door te kijken naar bovenstaand schema weet je nu in welke fase van de escalatieladder jouw conflict zich bevindt. Hoe nu verder? Over het algemeen betrek je in de win-win fase een collega, leidinggevende, HR-adviseur of een bedrijfsmaatschappelijk werker. Ook een conflictbemiddelaar zet je in deze fase in. In fase 2 en 3, als het conflict zich verhard heeft, is het raadzaam om mediation in te schakelen. ‘Mediator’ is overigens geen beschermde titel, MfN-registermediator is dat wél. Gimd werkt uitsluitend met MfN-registermediators. Dit zijn getoetste en gekwalificeerde mediators die zijn aangesloten bij het Nederlands kwaliteitsregister van mediators.

Gimd werkt uitsluitend met MfN-registermediators

Mediation in de praktijk
Het is zover: jij en de andere partij hebben besloten mediation in te zetten om ervoor te zorgen dat jullie weer verder kunnen. En dan?

Lia Groot, manager mediation bij Gimd: “De werkgever belt met de casemanagers van Gimd Mediation. Na een korte situatieschets krijgt hij advies over het inzetten van conflictbemiddeling (fase 1) of mediation (fase 2 en 3). Hierna volgt een offerte. Zijn beide partijen het eens met de inzet van mediation, dan worden zij gebeld door de casemanagers van Gimd mediation voor het inplannen van een individueel gesprek met één van onze MfN-registermediators. Daarnaast plannen we direct het gezamenlijk gesprek in. Ook ontvangen partijen de benodigde documenten, zoals de MfN-gedragsregels.”

Zodra de mediation van start gaat, deel je in het individuele gesprek jouw kant van het verhaal. In het gezamenlijk gesprek kijk je samen naar de mogelijkheden die er zijn. Het is de ultieme mogelijkheid om jullie nader tot elkaar te brengen en om in gezamenlijk overleg tot een duurzame oplossing te komen.

De mediator is de procesbegeleider die partijen in staat stelt om er zelf uit te komen

Stelling: de mediator is op hand van de werkgever
De situatie is nu duidelijk wanneer je als twee werknemers een conflict hebt. Maar hoe zit het eigenlijk zit als je als werknemer een conflict met je leidinggevende hebt? Als jouw leidinggevende van je af wil, dan lukt dat zeker wel?

“Nee”, zegt Lia. “Kenmerkend aan een MfN-registermediator zijn juist die onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De MfN-registermediator kiest nooit partij, maar is de procesbegeleider die partijen in staat stelt om er zelf uit te komen.”

Stelling: het meenemen van een jurist werkt in je voordeel
Lia: “Zeker wanneer het conflict al aardig verhard is, zien we regelmatig dat één van de partijen een juridisch adviseur bij zich heeft. Wanneer er een conflict is dat als oorzaak grensoverschrijdend gedrag heeft, is er vaak een vertrouwenspersoon betrokken. Deze derde, zoals dat heet, kiest wél partij.” Derden zijn welkom in het mediationtraject ná akkoord van de wederpartij.

Je zou misschien denken dat het betrekken van juridische adviseurs in de mediation de zaak op scherp zet. Lia: “Nou, dat is eigenlijk niet zo. In uitzonderlijke gevallen komt het wel eens voor. Maar meestal zien we juist dat de inzet van juridisch adviseurs de zaak ten goede komt. Soms zitten partijen zelf nog te veel in emoties. De juridisch adviseur ziet het totaalplaatje en kan de cliënt van goed advies voorzien.”

We zien mooie dingen gebeuren

Samen door één deur
Vaak wordt gedacht dat de inzet van mediation automatisch leidt tot beëindiging van het dienstverband. En ja, mediation kán leiden tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst). Maar mediation is hier niet op gericht. Doordat de MfN-registermediator als procesbegeleider ruimte biedt aan partijen om te kunnen zeggen wat hen dwars zit, voelen partijen zich gehoord. Dit geeft ruimte om tot een oplossing te komen, zoals een vaststellingsovereenkomst.  Maar ook het voortzetten van de samenwerking, overplaatsing en begeleiding naar ander werk zijn oplossingen waar partijen voor kiezen.

Lia: “We zien mooie dingen gebeuren. Beide partijen keken elkaar na maanden van stilzwijgen voor het eerst weer recht in de ogen. Het conflict was er niet mee opgelost, maar ze kregen wel weer iets van begrip voor elkaar. Zodoende keken partijen niet alleen maar naar het verleden, maar konden zij zich ook op de toekomst richten.”

Heb jij een arbeidsconflict en wil je meer weten over conflictbemiddeling of mediation?

Neem dan contact op met Gimd Mediation via telefoonnummer 088- 800 85 40 of via [email protected]. Gimd werkt uitsluitend met MfN-registermediators. Meer informatie is te vinden op https://www.gimd.nl/mediation-arbeidsconflict/

Foto door Liza Summer (Pexels)