Nooit te oud om te leren. MfN register mediator Carolien Lamers vertelt: “Ik ben best een beetje trots.”

Met de pensioengerechtigde leeftijd in aantocht, koos bedrijfsmaatschappelijk werker en leidinggevende Carolien Lamers ervoor om terug de schoolbanken in te gaan. Ze voelde zich nog veel te jong om achterover te leunen en te genieten van haar oude dag. Bovendien wilde ze nog geen afscheid nemen van haar werkende leven.

Opleiding tot register mediator

Carolien volgde een opleiding tot MfN register mediator: “Na 20 jaar bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersoon en 15 jaar als leidinggevende van ARBO professionals weet ik als geen ander hoe ingrijpend een conflict kan zijn. Niemand voelt zich goed bij een conflict. Conflicten verdwijnen niet vanzelf maar moeten worden aangepakt en als mediator weet ik hoe dat moet. “

Wat sprak haar aan in het vak? “Ik ben als persoon graag op zoek naar uitdagingen in het werkveld. Vanuit mijn positie als bedrijfsmaatschappelijk werker en leidinggevende was ik goed bekend met schurende verhoudingen en vastlopende situaties. Een mediator heeft juist voor die situaties een gereedschapskist om wat te kunnen betekenen. Het vak mediator creëert vanuit de neutrale positie en het herformuleren van standpunten, ruimte om op zoek te gaan naar  oplossingen.”

Doorgaan met werken na de pensioendatum

Carolien is alweer zo’n 6 jaar actief als MfN-registermediator en ze vindt het een prachtig beroep. “Meld maar niet hoe oud ik ben hoor, dat hoeven ze niet te weten. Maar ik ervaar nog steeds een hoge mate van werkplezier en zingeving. De dankbare blik in de ogen van medewerker en werkgever na een gesloten deal motiveert me om door te gaan. Al ver voor mijn pensionering heb ik aangegeven na mijn pensioneringsdatum door te willen gaan met werken. Zeker niet fulltime maar wel in een oproepconstructie. Gimd heeft daar ook van begin af aan positief op gereageerd. Ik behaalde mijn diploma en na de MfN registratie was al gauw duidelijk dat het vak van mediator perfect zou passen in mijn ambitie en de ruimte binnen de organisatie.”

Ik ervaar nog steeds een hoge mate van werkplezier en zingeving. De dankbare blik in de ogen van medewerker en werkgever na een gesloten deal motiveert me om door te gaan.

De aanpak van Carolien

“Door de juiste vragen te stellen in een rustige sfeer met volle aandacht voor de persoon komt er ruimte voor gesprek. Partijen komen in beweging door eerst te verkennen waar de schoen wringt en vervolgens te kijken wat nodig is om verder te komen. Door mijn achtergrond heb ik ruime en actuele kennis van wet- en regelgeving. Dat is belangrijk om alle mogelijkheden in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. De uitkomsten van de mediations zijn divers: van nieuwe samenwerking en afspraken tot herplaatsing in een ander team of bij een andere werkgever tot beëindiging van het dienstverband. De uitkomst blijkt doorgaans een goede basis voor een nieuwe start.”

Senioriteit

Denkt ze dat haar senioriteit van meerwaarde is? “Zolang ik al als mediator werk, blijkt dat niet meer zo jong zijn gezien en op prijs gesteld wordt. Men geeft dat aan door te zeggen: “Je loopt zelf ook al de nodige jaren mee, “of “dat zul je ook wel al vaker hebben gezien of dat heb je vast al eerder meegemaakt”.

Expertise en samenwerking

Carolien Lamers werkt sinds 2002 bij Gimd. Ze is een Gimd professional in hart en nieren en heeft veel compassie voor zowel haar cliënten als haar collega’s. Als mediator is ze gespecialiseerd in arbeidsmediations. Haar expertises zijn, (vermeend) disfunctioneren, stagnerende re-integratie, ruzie tussen collega’s onderling en teamconflicten. “De belangrijke samenwerking met bedrijfsartsen zoek ik actief op om werkgever en werknemer optimaal te kunnen ondersteunen met de meest passende aanpak.” Carolien geniet van de lovende woorden* van collega’s die de samenwerking met haar beschrijven. “Ik ben best een beetje trots.”

Heb jij een arbeidsconflict en wil je meer weten over conflictbemiddeling of mediation?

Neem dan contact op met Gimd Mediation via telefoonnummer 088- 800 85 40 of via [email protected]. Gimd werkt uitsluitend met MfN-registermediators. Voor meer informatie kun je terecht op de expertisepagina rond Mediation. Daar kun je ook kennismaken met alle mediators.

*Wat collega’s en verwijzers over Carolien zeggen

Monique van Dongen – van Litsenburg (Algemeen directeur): “Carolien is een zeer ervaren MfN registermediator. Zij is een integere procesbegeleider en voert de mediationgesprekken volgens de richtlijnen van het MfN uit. Gimd Mediation kan op de expertise en professionaliteit van Carolien bouwen. Inmiddels heeft Carolien al meer dan honderd zaken begeleid en is daardoor een senior op het gebied van arbeidsconflicten”.

Joke Nijborg (Casemanager): “Als casemanagers mogen wij al jarenlang met Carolien samenwerken. Dit is altijd een mooie samenwerking waarbij we heel snel met haar kunnen schakelen voor het inplannen van afspraken voor mediationtrajecten. We zijn blij dat zij nog steeds als mediator voor Gimd werkzaam kan zijn.”

Vanessa van Heyde (Bedrijfsarts):  “Wat prettig is in de samenwerking met Carolien zijn de korte lijnen en haar onafhankelijkheid, ook in moeilijke casussen. In een complexe casus werk ik graag samen met haar omdat ze alle facetten erbij pakt. Ze is flexibel maar geeft ook duidelijk de spelregels aan waar iedereen zich aan dient  te houden om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen.“

Tjarda Senf (Inzetbaarheidscoach): “Ik verwijs graag naar Carolien want dan weet ik dat de kwestie in goede handen is. Van betrokken werkgevers en werknemers  hoor ik terug dat ze heel tevreden zijn met de Mediation begeleiding van Carolien en ze zijn blij met de behaalde resultaten in lang slepende kwesties.”