Pesten verdient niemand, toch gebeurt het

Treiteren in plaats van herstellen

Jantine was een goede verkoopster in een speelgoedwinkel. Haar bazin eiste dan ook steeds meer uren en inzet van haar. Toen Jantine tegen een burnout aanliep, begon het treiteren. Het eindigde in een conflict en het verlies van een goede medewerkster.

‘Achtentwintig jaar heb ik bij een speelgoedwinkel van een grote keten gewerkt. Met mijn laatste cheffin ging ik aanvankelijk heel goed om, ook privé. Tot ik binnen een paar jaar drie dierbare familieleden verloor. Ik zat toen niet goed meer in mijn vel. Mijn huisarts waarschuwde dat ik tegen een burnout aan zat.

Achteraf gezien ben ik te lang doorgegaan. Hoewel ik bijna tegen een burnout aanzat, oefende mijn bazin druk op mij uit om meer uren te werken. Toen ik niet meer kon, begon ze mij te treiteren. Soms was ze poeslief, maar ze kon me ook de verschrikkelijkste dingen verwijten.

Gekleineerd en onder druk gezet

In plaats van steun te krijgen, kleineerde mijn bazin mij. Ze zette mij juist extra onder druk, terwijl ik aangaf dat ik het nodig had om even rustiger aan te doen. Ik werkte veertig uur of zelfs meer, terwijl ik een contract had voor achttien uur. Dat had ik ook zo afgesproken met personeelszaken. Maar als ik naar huis ging, werd op mijn schuldgevoel ingespeeld om toch nog langer te blijven. Alsof ik een robot was, zo werd ik aangestuurd.

Problemen waren bekend

Toen ik bij de afdeling personeelszaken van het moederbedrijf aangaf dat het niet langer ging, zeiden ze me dat ze wisten van de problemen met mijn bazin. Al vier van haar medewerkers zijn ook vroegtijdig vertrokken. Maar personeelszaken wilde niet ingrijpen omdat de resultaten van de winkel zo goed waren.

Zwartmakerij

Uiteindelijk heb ik mij ziek gemeld. Dat weigerde mijn bazin te accepteren. Ze eiste dat ik op het werk kwam om met haar en personeelszaken te praten. Ondertussen begreep ik van een collega dat ze de medewerkers vertelde dat ik mijn werk niet goed deed, de collega’s in de drukke Sinterklaastijd liet vallen: dat soort dingen.

Mijn man en dochter kwamen mijn bazin tegen in de stad. Eerst vroeg ze nog belangstellend aan hen hoe het met me ging. Vervolgens begon ze mij zwart te maken en meende ze dingen te moeten roepen over ons huwelijk dat slecht zou zijn. Die idiote scene was voor mij echt de druppel.

Opgestapt en hergeschoold

Toen heb ik de beslissing genomen om ontslag te nemen. Dat is maar goed ook, want ik liep echt op mijn eindje door het pesten. Ik heb mij laten herscholen en ben in een heel andere sector gaan werken. Nu werk ik in een verzorgingshuis. Hier word ik wel goed behandeld en gewaardeerd om mijn inzet. Die nare periode heb ik achter mij gelaten.’

Jantine is een pseudoniem. Haar echte naam is veranderd vanwege haar privacy.

Wilt u meer weten over het onderwerp Pesten op het werk? Kijk voor meer informatie onze website.