Marja Vos, vertrouwenspersoon bij Gimd

Helaas is het in Nederland zo dat een op de vijf werknemers intimidatie door externen ervaart. Maar ook blijkt dat ruim een kwart van de mensen in Nederland wel eens is gepest door collega’s. Dat is ruim een half miljoen werknemers. Daarvan wordt 1,2 % structureel gepest door collega’s. Het gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar*. Dat zijn extra hoge kosten voor de werkgever. Naast deze kosten voor de werkgever, levert pestgedrag veel leed op voor de werknemer die hiermee wordt geconfronteerd.

Volgens de Arbowet valt pesten onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn in het kader van deze wet verplicht om beleid te voeren zodat werknemers in een sociaal veilige omgeving hun werk kunnen uitvoeren.

Wat kan een werkgever zoal doen om pesten tegen te gaan op de werkvloer?

Een werkgever is verplicht beleid te maken dat erop is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te verminderen. Daarnaast is het goed om een gedragscode op te stellen waar ieder personeelslid van het bedrijf, van hoog tot laag, zich aan moet houden; “Zo gaan we met elkaar om”. En voor werknemers is het heel belangrijk dat ze weten waar ze terecht kunnen als ze gepest worden. Zorg dat je als werkgever aanspreekbaar bent, maar ook dat een manager of HR-afdeling bereikbaar zijn. Als een werknemer niet met zijn verhaal in de organisatie terecht kan, is een externe vertrouwenspersoon een goede keuze.

Onafhankelijkheid en regie voor werknemers

Marja Vos is vertrouwenspersoon en werkzaam bij Gimd. Zij werkt vanuit die rol als externe vertrouwenspersoon voor verschillende bedrijven. “Voor werknemers is het fijn dat ik onafhankelijk ben. Ze kunnen hun verhaal in vertrouwen vertellen, ik kan het verhaal met alle emoties die daar soms bijkomen, aanhoren. Daarna kijk ik samen met de werknemer welke opties er zijn om te komen tot een oplossing. Belangrijk daarbij is dat de werknemer de regie houdt; hij bepaalt welke vervolgstappen hij wil en kan zetten. Als vertrouwenspersoon sta ik dus naast de werknemer om te helpen het probleem te verduidelijken en neem ik het probleem niet over.”

Case: Pestgedrag aanpakken

Marja vertelt over een melding van pesten op de werkvloer. “Een werknemer komt bij me met het volgende verhaal: in projecten waar hij met collega’s samenwerkt krijgt hij de kleine klusjes, niet taken die passen zijn functie, mogelijkheden en kwaliteiten. Verder merkt hij op dat hij niet wordt uitgenodigd voor de gezamenlijke lunch.  Hij vertelt dat hij moeite doet om te overleggen in de projecten over zijn taken en ook probeert aan te sluiten bij de lunchpauze, maar dat dit niet lukt en het hem steeds meer moeite kost.  Binnen de organisatie heeft hij niet het gevoel dat hij zijn verhaal kwijt kan. Inmiddels heeft hij diverse klachten ontwikkeld door de gebeurtenissen en heeft hij zich ziek gemeld. Dan neemt hij contact op met de vertrouwenspersoon. Hij vertelt zijn verhaal, samen kijken we welke opties hij heeft om tot een oplossing te komen om voor hem weer een veilige werkomgeving te creëren. Hij kiest ervoor om met zijn manager in gesprek te gaan over zijn gevoel buitengesloten te worden. Dit is door de manager goed opgepakt en samen maken zij een plan om met het team in gesprek te gaan. De werknemer voelt zich gehoord door zijn manager en gesteund om dit met het team te bespreken. Ook nadat zijn situatie in het team is besproken voelt hij zich gesteund; hij kon vertellen wat niet prettig was en wat hij nodig had. De manager heeft dit zelfs opgepakt om als terugkerend thema bespreekbaar te maken. Samen wordt gekeken hoe de cultuur op de afdeling is, waar dit verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is.”

De toegevoegde waarde van een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is de onafhankelijke professional die zonder oordeel luistert, het verhaal terugbrengt tot de kern en de feiten en mogelijkheden voor een oplossing op een rij zet met de werknemer. De vertrouwenspersoon ondersteunt bij het zo goed mogelijk voorbereiden van het gesprek met de manager. In dit geval was de werknemer in staat om zelf in gesprek te gaan, soms gaat de vertrouwenspersoon ook mee ter ondersteuning, niet om het gesprek over te nemen maar naast de werknemer te staan voor steun. Ook het vervolg kon door het bedrijf en de manager worden opgepakt. Ook daarbij kan Gimd ondersteuning bieden waar nodig, bijvoorbeeld bij het kijken naar de bedrijfscultuur en het in gang zetten van een verandering.

Bekijk hier wat de vertrouwenspersoon voor u kan betekenen en vraag een offerte aan.

*Onderzoek TNO/CBS 2019