Trainingen Omgang Grensoverschrijdend Gedrag

We bieden de volgende training aan die alles te maken hebben met hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten op het werk of seksuele intimidatie. Want de vaardigheden die je daarbij nodig hebt, zijn te leren.

1. Training bevorderen gewenst gedrag (voor leidinggevenden)

Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie binnen de organisatie. Hun houding ten aanzien van (on)gewenst gedrag is van grote invloed op wat er op de werkvloer gebeurt. Het bespreekbaar maken en houden van de organisatienormen en –waarden, de acceptatie van onderlinge verschillen en elkaar leren confronteren voorkomt dat er een voedingsbodem ontstaat voor gedragingen die schadelijk zijn voor persoon en organisatie.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • wat is ongewenst en grensoverschrijdend gedrag en wat zijn ongewenste omgangsvormen;
  • wat is de impact van dergelijk gedrag;
  • leiderschap en voorbeeldfunctie
  • het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag
  • inzicht in groepsprocessen bij ongewenst gedrag en mogelijkheden om deze te beïnvloeden;
  • het geven van feedback bij ongewenst gedrag.
  • gesprekstechnieken (met inzet van trainingsacteur).

De training duurt 1 dag en bieden we incompany aan. Interesse? Vraag hier een offerte aan.

 

Bekijk alle trainingen

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl