Trainingen Omgang Grensoverschrijdend Gedrag

We bieden drie trainingen aan die alles te maken hebben met hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten op het werk of seksuele intimidatie. Want de vaardigheden die je daarbij nodig hebt, zijn te leren.

1. Training voor interne vertrouwenspersonen over omgang met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag
Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen om ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken en samen met de melder naar een oplossing te zoeken. Dat vereist echter wel de nodige kennis over ongewenste omgangsvormen, de klachtenprocedure en zijn of haar eigen rol daarin. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon vaardigheden nodig voor de opvang en begeleiding van medewerkers die met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag zijn geconfronteerd. Deze driedaagse training biedt kennis over en inzicht in de verschillende ongewenste omgangsvormen, taken en positie van de vertrouwenspersoon en de klachtenprocedure. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Kenmerken van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie;
 • cultuur in de eigen organisatie;
 • eigen beleid interpretatie en toepassing;
 • positie, rol, taken en valkuilen van de vertrouwenspersoon;
 • bewustwording van eigen normen en waarden;
 • vaardigheden in gespreksvoering: welke gesprekstechnieken worden door de vertrouwenspersonen gebruikt om het probleem helder te krijgen en goed hulp te kunnen bieden;
 • inzicht in groepsdynamische aspecten die vooral een rol spelen bij pesten en treiteren;
 • hoe ga je om met conflicten: mogelijke oplossingsstrategieën;
 • grenzen aan begeleiding, wanneer en naar wie kan doorverwezen worden;
 • kennis over verschillende oplossingstrajecten;
 • registratie en rapportage;
 • hoe kan het onderwerp ‘ongewenst gedrag’ actueel blijven binnen de organisatie en welke bijdrage kan de vertrouwenspersoon leveren;
 • actuele wetgeving en jurisprudentie.

Na deze training kan de vertrouwenspersoon zich registreren bij de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen).

2. Training weerbaarheid vergroten, omgaan met lastig gedrag en agressie
Steeds vaker worden medewerkers in hun contacten met klanten geconfronteerd met vervelend, grensoverschrijdend gedrag en zelfs agressie. Dat kan gevolgen hebben voor hun welzijn: ze kunnen er behoorlijk last van krijgen. Preventie is belangrijk: je moet natuurlijk weten wat je moet doen als de klant boos wordt, maar je kunt het beter voorkomen. In de praktijk betekent dit het ontwikkelen van een klantgerichte houding, waarmee in veel gevallen agressie wordt voorkomen. Het draait hierbij om balans en weerbaarheid. Het is nodig om de wisselwerking tussen de eigen houding en die van de ander te onderkennen: stevig blijven staan én aanpassen wanneer de situatie erom vraagt. Een belangrijk doel is het ontwikkelen van zelfbeheersing, zodat medewerkers controle krijgen over de eigen gemoedstoestand, ongeacht wat de ander doet. Zo leren ze agressief gedrag te pareren en om te buigen in hun eigen voordeel.

3. Voorlichtingsbijeenkomst ongewenst en grensoverschrijdend gedrag
Voor de meeste mensen is het respecteren van de grenzen van de ander een normale omgangsvorm. Af en toe gaat er echter iets mis: iemand wordt lastig gevallen met gedrag waar hij of zij absoluut niet van gediend is, of wordt geïntimideerd. (Seksuele) intimidatie, agressie, pesten, geweld en discriminatie kan het plezier in het werk behoorlijk verstoren en grote gevolgen hebben voor de betrokkenen. Er iets van zeggen kan moeilijk zijn, of heeft soms geen zin. De doelstelling van onze voorlichtingsbijeenkomsten is gericht op bewustwording van ongewenst gedrag en wat medewerkers kunnen doen wanneer hier sprake van is. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • wat is ongewenst en grensoverschrijdend gedrag en wat zijn ongewenste omgangsvormen;
 • wat is de impact van dergelijk gedrag;
 • de betrokkenen: slachtoffer, dader en getuigen;
 • wat te doen als je slachtoffer bent van ongewenst gedrag;
 • wat te doen als je getuige bent van ongewenst gedrag;
 • voorlichting over het beleid van de organisatie (gedragsregels, klachtenprocedure, vertrouwenspersoon);
 • eigen normen, waarden en opvattingen.
Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl