1. Training omgang grensoverschrijdend gedrag voor leidinggevenden

Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie binnen de organisatie. Hun houding ten aanzien van (on)gewenst gedrag is van grote invloed op wat er op de werkvloer gebeurt. Het bespreekbaar maken en houden van de organisatienormen en –waarden, de acceptatie van onderlinge verschillen en elkaar leren confronteren voorkomt dat er een voedingsbodem ontstaat voor gedragingen die schadelijk zijn voor persoon en organisatie.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • wat is ongewenst en grensoverschrijdend gedrag en wat zijn ongewenste omgangsvormen;
 • wat is de impact van dergelijk gedrag;
 • leiderschap en voorbeeldfunctie
 • het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag
 • inzicht in groepsprocessen bij ongewenst gedrag en mogelijkheden om deze te beïnvloeden;
 • het geven van feedback bij ongewenst gedrag.
 • gesprekstechnieken (met inzet van trainingsacteur).

De training duurt 1 dag en bieden we incompany aan.

Vraag hier een offerte aan


2. Workshop omgang grensoverschrijdend gedrag voor medewerkers

Vanuit de Arbowet zijn organisaties verplicht om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, agressie, pesten en discriminatie. Ongewenst gedrag kan leiden tot stress en psychische of lichamelijke klachten die zowel privé als werk (negatief) kunnen beïnvloeden.

Ongewenst gedrag is soms zichtbaar, maar vaker gaat het om subtiele opmerkingen of gedrag dat kwetsend is. Wat voor de een ongewenst is, hoeft dat niet voor een ander te zijn. Het is een probleem als het gedrag als ongewenst wordt ervaren.

De ervaring leert dat het bespreekbaar maken en houden van ongewenst gedrag medewerkers meer bewust maakt van het effect van hun gedrag op dat van anderen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de organisatie zich uitspreekt tegen ongewenste omgangsvormen en een kader, zoals basiswaarden en gedragsregels, biedt wat helder maakt wat er van de medewerkers wordt verwacht.

Inhoud van de workshop

Tijdens de dialoogsessie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is ongewenst gedrag en wat zijn ongewenste omgangsvormen?
 • Het bespreken van dilemma’s rondom ongewenste omgangsvormen
 • Wat is de impact van dergelijk gedrag?
 • De betrokkenen: slachtoffer, dader en getuigen;
 • Wat te doen als je slachtoffer bent van ongewenst gedrag?
 • Wat te doen als je getuige bent van ongewenst gedrag?
 • Voorlichting over het beleid van de organisatie (gedragsregels, klachtenprocedure, vertrouwenspersoon).

De workshop duurt een kort dagdeel en bieden we incompany aan.

Offerte aanvragen voor deze workshop


Bekijk alle trainingen