Als het over racisme gaat, is de stap naar de vertrouwenspersoon groot

Afgelopen jaar werd bij een derde van alle 305 ondervraagde vertrouwenspersonen melding gemaakt van racisme op de werkvloer. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). De meeste meldingen gingen over een collega (41 procent), gevolgd door meldingen over een leidinggevende (37 procent). Daarnaast benadrukt het onderzoek hoe belangrijk het is dat werknemers de weg naar de vertrouwenspersoon weten te vinden bij dit soort kwesties.

Het onderzoek laat zien hoe belangrijk vertrouwenspersonen zijn. Gimd is blij dat op deze manier aandacht komt voor sociale veiligheid. Als een van de grootste spelers in Nederland worden de (externe) vertrouwenspersonen van Gimd gemiddeld 1250 keer per jaar ingeschakeld voor diverse hulpvragen. Uit onze eigen analyse komt discriminatie niet vaak naar voren. Dat betekent echter niet dat dit er niet is. Monique van Dongen- van Litsenburg, manager bij Gimd: “Interculturele problematiek wordt nogal eens onderschat en soms niet eens herkend op de werkvloer.” Wat voor de een als normaal wordt beschouwd, is voor een ander beledigend. Het is belangrijk om oog voor elkaar te hebben en je te verdiepen in elkaars achtergrond.

De weg naar de vertrouwenspersoon

Om meldingen van sociale onveiligheid op te vangen binnen een organisatie, is het noodzakelijk dat de vertrouwenspersoon goed zichtbaar is. Werknemers dienen te weten wat een vertrouwenspersoon is, hoe deze vertrouwenspersoon te benaderen is en dat besproken kwesties niet gedeeld worden met de leidinggevende of de afdeling HR. Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie laat zien dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt. Door ongewenst gedrag openlijk af te keuren, door beleid te hebben en door de vertrouwenspersoon te positioneren in de organisatie. Een externe vertrouwenspersoon heeft daarbij een voorlichtingsrol en zorgt zo voor preventie.

Vanuit de Arbowet is iedere werkgever verplicht beleid te hebben op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon draagt hieraan bij.


Zijn uw werknemers bekend met de vertrouwenspersoon? Gimd werkt met gecertificeerde vertrouwenspersonen en verzorgt de vierdaagse opleiding tot vertrouwenspersoon.