Opleiding vertrouwenspersoon

Doelgroep

(Aanstaande) Vertrouwenspersonen

Inleiding

De Arbowet verplicht organisaties beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en werknemers te beschermen tegen de gevolgen van seksuele intimidatie, pesten, agressie en werkdruk. Een klachtenprocedure en de aanstelling van vertrouwenspersonen kunnen dit beleid vormgeven.

Een vertrouwenspersoon vervult een belangrijke rol om ongewenste omgangsvormen bespreekbaar te maken en samen met klagers (m/v) naar een oplossing te zoeken. Dat vereist kennis van het thema ongewenste omgangsvormen, de klachtenprocedure en de eigen rol daarin. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon vaardigheden nodig voor de opvang en begeleiding van medewerkers die met ongewenst gedrag zijn geconfronteerd. Naast deze vaardigheden heeft de vertrouwenspersoon een signalerende en adviserende rol naar het management van een organisatie en een informerende rol naar alle medewerkers.

De opleiding Vertrouwenspersoon geeft kennis van en inzicht in de verschillende ongewenste omgangsvormen, de taken en positie van de vertrouwenspersoon en de klachtenprocedure. Daarnaast wordt kennis, inzicht en vaardigheden geboden in gespreksvoering, signaleren en adviseren.

Steeds meer vertrouwenspersonen worden ingezet voor integriteitsvraagstukken. Een vertrouwenspersoon integriteit ondersteunt medewerkers om een misstand veilig te bespreken en neemt de mogelijkheden van melding met een medewerker door. Dit vereist kennis van de wetgeving, de meldprocedure en mogelijke risico’s. De opleiding is daarom vanaf 2021 uitgebreid met het onderwerp integriteit.

Duur

Het betreft een vierdaagse opleiding. Naast aanwezigheid bij de opleiding is er sprake van een studiebelasting van 8 uur (huiswerkopdrachten en eindverslag).

Vorm

De opleiding kan zowel face to face worden gegeven (4 volle dagen) als online (8 dagdelen).

De opleiding wordt meerdere malen per jaar aangeboden op basis van open inschrijving.

De opleiding kan tevens incompany worden gegeven. De opleiding wordt dan toegespitst op het beleid binnen de eigen organisatie.

Kosten

€ 2.200,- per deelnemer in 2021.

De training is BTW-vrij. Het tarief is inclusief materiaal.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de LVV (Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen). De deelnemers ontvangen een certificaat waarmee zij zich kunnen registreren bij de LVV.

Meer informatie

De opleiding Vertrouwenspersoon start weer in het voorjaar van 2022. Om u te verzekeren van deelname, kunt u zich nu alvast aanmelden!

Ook voor meer informatie neemt u contact op met Gimd. Wij zijn bereikbaar via 088-8008514 of per e-mail trainingen@gimd.nl.

Meld je aan