Bedrijfsmaatschappelijk werk loont!

Wist u dat de gemiddelde kosten van psychisch verzuim gemiddeld € 45.000 per jaar bedragen? En dat één op de 5 werknemers een psychische disbalans ervaart? Een laagdrempelig toegankelijke bedrijfsmaatschappelijk werker heeft als toegevoegde waarde voor een organisatie dat deze lang verzuim kan voorkomen of bestaand verzuim verkorten. Gimd heeft in 2020 veel voor haar klanten kunnen betekenen. Zo werden we gemiddeld nóg vaker preventief ingezet.

In deze infographic is terug te zien wat wij in 2020 voor onze klanten hebben betekend op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk:

  • Bijna 80% van de werknemers is binnen 5 gesprekken weer mentaal fit en vitaal.
  • Bij 60% van de aanmeldingen was een werknemer nog niet uitgevallen bij de start het traject bedrijfsmaatschappelijk werk. Zo dragen wij bij aan preventie.