Meerderheid van de mensen ziet pestgedrag om zich heen

Een meerderheid van de mensen in het NUpanel van Nu.nl ziet wel eens pestgedrag om zich heen. Wanneer zij het pesten signaleren zegt 61 procent van de mensen hier wat van. Daarbij wordt geen verschil gevonden tussen de mensen die zelf wel of niet gepest zijn. Dat blijkt uit een enquête onder 1.440 NU.nl-panelleden. 

71 procent van de deelnemers zegt wel eens zelf gepest te zijn. Dit gebeurde het vaakst op school (92 procent), gevolgd door pesten op het werk (een vijfde), op de sportclub (een op de tien) of elders (6 procent). Lees meer

(Bron: Nu.nl)

Pesten op de werkvloer
Mary Vos, vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werker Gimd vertelt: “De gevolgen van pesten kunnen heel ingrijpend zijn. Mensen krijgen te maken met fysieke klachten of raken zelfs getraumatiseerd. En verzuim óf zelfs ontslag kan dan het gevolg zijn. Gezonde arbeidsrelaties zijn dus uitermate belangrijk voor medewerkers en het aanpakken van pesten op het werk dus ook.

Rol vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon kan daarin een cruciale rol spelen. Hij kan helpen met het opvangen van de gevolgen voor het slachtoffer, de situatie bespreekbaar maken en samen met de medewerkers naar een concrete oplossing zoeken voor dit grensoverschrijdende gedrag.”

Meer informatie over pesten op het werk, en wat u eraan kunt doen?
Mary Vos geeft graag advies over hoe u pesten op het werk kunt voorkomen. Neem contact met ons op: bel 088-8008500, of mail naar [email protected].