Wat levert de inzet van een vertrouwenspersoon op?

1 op de 6 werknemers voelt zich sociaal onveilig op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door agressie, geweld of pesten. Om de sociale veiligheid te verbeteren, kan een organisatie een externe vertrouwenspersoon inschakelen. Door snelle inzet van een vertrouwenspersoon voorkomt u klachten of escalaties. Bovendien zorgt een fijne werkplek ervoor dat werknemers met meer werkplezier aan de slag zijn en dat de productiviteit en werksfeer verbetert.

Een vertrouwenspersoon pakt grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties aan. Dit gebeurt samen met de werknemer en  In 63% kan een vertrouwenspersoon binnen 1-2 gesprekken samen met de werknemer een situatie oplossen.

Uit de praktijk van Gimd blijkt dat problemen bij inzet van een vertrouwenspersoon in 99% informeel kunnen worden opgelost. Een vertrouwenspersoon kan een onderwerp informeel oplossen, bijvoorbeeld door het verbeteren van de situatie op de werkvloer, het delen van informatie en tips of het bespreekbaar maken. Ook begeleidt een vertrouwenspersoon een werknemer bij de emotionele verwerking van heftige gebeurtenissen.

Mocht een informele oplossing niet mogelijk zijn, dan kan een vertrouwenspersoon de juiste stappen zetten binnen de organisatie. Bijvoorbeeld door het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Benieuwd naar wat wij op het gebied van sociale veiligheid hebben gedaan?

In deze Infographic ziet u wat de vertrouwenspersoon van Gimd in 2020 heeft betekent voor onze klanten.