1. Workshop ‘Werknemers met schulden’: om erger te voorkomen

Door de economische crisis zitten steeds meer werknemers in de schulden. Dat is ook voor uw organisatie een probleem. Want schuldproblemen zorgen voor stress, verminderde werkprestaties, verhoogde uitvals- en frauderisico’s en aanzienlijke administratieve kosten. Daarom is het zaak financiële problemen bij werknemers snel te herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Deze workshop is bedoeld voor leidinggevenden, HRM-medewerkers en hulpverleners in bedrijven die te maken hebben met medewerkers met schulden. Het doel van de workshop is het vroegtijdig signaleren van schuldproblemen bij de medewerker en deze te begeleiden, zodat uitval wordt voorkomen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de effecten van schulden op medewerkers;
 • het vroegtijdig signaleren van schulden bij medewerkers;
 • hoe bespreek je financiële problemen;
 • hoe handel je bij loonbeslag;
 • welke soorten schulden zijn er;
 • wat betekent schuldsanering voor werkgever en medewerker;
 • hoe handel je bij invorderen rijbewijs, ontruiming woning, afsluiting gas/water/licht;
 • hoe kan de medewerker het beste omgaan met aanmaningen;
 • wanneer maak je gebruik van schuldhulpverlening.

In de workshop (duur: ongeveer 3 uur) wordt grotendeels interactief gewerkt, vaak aan de hand van bestaande casuïstiek. Deelnemers kunnen ook hun eigen casuïstiek inbrengen en krijgen doelgerichte informatie en opdrachten die in de workshop uitgewerkt worden.

Offerte aanvragen


2. Workshop ‘Haal meer uit je inkomen’: krijg grip op je financiële huishouding

Deze workshop voor medewerkers is bedoeld om meer grip te krijgen op inkomsten en uitgaven, en om schulden te voorkomen, hanteerbaar te maken of hanteerbaar te houden. De medewerker leert stapsgewijs zelfstandig zijn financiële huishouding te voeren. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • administratie ordenen;
 • inkomsten en uitgaven in balans brengen en houden;
 • regelingen treffen bij achterstanden;
 • verleidingen weerstaan, besparen en reserveren;
 • verzekeren, sparen en lenen;
 • loonbeslag;
 • schulden voorkomen;
 • schulden oplossen.

Wat levert de workshop op?

Na afloop kan de werknemer in een vroeg stadium problemen voorkomen of zelfstandig oplossen.

Vraag een offerte aan voor deze training


Bekijk alle trainingen