Trainingen omgaan met stress

We bieden drie trainingen en workshops die ons leren om goed om te gaan met stress.

1. Workshop ‘Mentale Veerkracht’: de kracht om te veranderen
We (her)kennen het allemaal: gevoelens van onvrede of klachten over het werk, de omgang met collega’s en leidinggevenden, of het gevoerde beleid. De manier waarop medewerkers daarmee omgaan, verschilt van persoon tot persoon. De een trekt zich terug, de ander verliest het vertrouwen in de organisatie, en nummer drie trekt de stoute schoenen aan, gaat iets doen en toont mentale veerkracht (cognitieve flexibiliteit).

Wat is mentale veerkracht?
Mentale veerkracht is het vermogen om in te spelen op nieuwe situaties door deze te herkennen en je gedrag erop af te stemmen. Veerkrachtige mensen houden permanent rekening met het onbekende en doorlopen drie stappen:

 1. het herkennen van een verandering, bijvoorbeeld in je werk;
 2. het herkennen van een ‘oude’ gewoonte bij jezelf die hier niet meer bij past en die je bereid bent los te laten;
 3. het willen uitproberen van en experimenteren met een ‘nieuwe’ gewoonte.

Werken aan mentale veerkracht kun je leren
Wij bieden leidinggevenden en medewerkers een workshop (duur: 1 tot 2 dagen) waarin de eigen mentale veerkracht wordt gestimuleerd. U maakt kennis met 3 methodieken:

 1. mindfulness: op een milde, vriendelijke, niet-oordelende manier aandacht schenken aan datgene wat je ervaart van moment tot moment. U leert aanwezig te zijn bij wat nu is en de rust en helderheid te zoeken bij datgene wat u tegenkomt in het dagelijks leven;
 1. rolflexibiliteit: gaat ervan uit dat mensen hun omgeving creatief tegemoet kunnen treden en bevordert het vermogen van de deelnemers om zowel persoonlijk als beroepsmatig creatiever met situaties, anderen én zichzelf om te gaan;
 1. oplossingsgericht werken: werken met wat er in het moment is, gericht op de gewenste toekomst, met meer aandacht voor de oplossing dan voor het probleem.

Tussen de modules door wordt geoefend en de opgedane kennis toegepast in de dagelijkse werksituatie.

2. Pitstopgesprekken: groepstraining voor leidinggevenden

Pitstopgesprekken zijn korte en krachtige gesprekken die u als leidinggevende voert met uw medewerkers. Dit kan op bijvoorbeeld de rand van het bureau. Het doel ervan is erachter te komen hoe medewerkers omgaan met veranderingen binnen de organisatie, en hoe flexibel ze daarmee omgaan. De training kan als losse module worden ingezet, of als onderdeel van het programma ‘Mentale veerkracht’.

Wat levert het u op?
Na afloop van de training kan de leidinggevende pitstopgesprekken voeren met medewerkers en weet hij of zij welke oefenlabs (‘Oplossingsgericht werken’, ‘Mindfulness en veerkracht’, ‘Rolflexibiliteit’) ingezet moeten worden wanneer een medewerker dreigt af te haken of al afgehaakt is. Het gedachtegoed van ‘Mentale veerkracht’ wordt verder geborgd in uw organisatie en het rendement op organisatieniveau wordt verhoogd.

3. Workshops ‘Stressmanagement’ en ‘Gezonde leefstijl‘: voor een gezonde organisatie
Gezondheid is een groot goed – ook in uw organisatie. En als werkgever bent u verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, arbeidsconflicten, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk). Daarnaast is de medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen inzetbaarheid. We bieden twee workshops die u en uw medewerkers de weg wijzen naar een gezondere werkvloer en leefstijl.

Wat komt er allemaal aan bod in de workshop ‘Stressmanagement’?
In de workshop ‘Stressmanagement’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • het ontstaan van stress; de symptomen van stress; de fysiologische processen in het lichaam, de gevolgen, de signalen en hoe te handelen: adviezen en tips over ontspanning en beweging in relatie tot stress;
 • een stresstest die een beeld geeft van het stressniveau van de afdeling;
 • het bespreken van en inzichtelijk krijgen van de werk-/privébalans aan de hand van een notitie;
 • het op een rij zetten van energiegevers en energienemers;
 • het maken van een persoonlijk actieplan: hoe ziet de huidige stand van zaken eruit, en wat ga je veranderen, wat te doen tegen stress, het leren omgaan met stress.
 • communicatie met de leidinggevende over werkbelasting

Wat wordt er in de module ‘Gezonde leefstijl’ behandeld?
De workshop ‘Stressmanagement’ kan worden uitgebreid met de module ‘Gezonde leefstijl’. U krijgt dan meer informatie over:

 • welvaartsziektes, zoals hart- en vaatziektes, osteoporose, diabetes en sommige soorten van kanker;
 • het gebruik van suikers en het drinken van frisdranken en alcoholische dranken; welke invloed heeft dit op ons lichaam en wat kunnen de gevolgen zijn bij overmatig gebruik hiervan;
 • het gebruik van verschillende vetsoorten; wat is verzadigd vet, wat doet dit in ons lichaam en welke vetten zijn beter;
 • het eten van fruit en groente, waarom het eten hiervan belangrijk is; wat zijn gezonde en ongezonde koolhydraten;
 • het eten van kant-en-klaar voedsel; waarom overmatig gebruik ervan niet verstandig is en welke keuzes beter zijn.

 

Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl