Trainingen (Dreigend) Verzuim

We bieden twee trainingen die u helpen bij (dreigend) verzuim.

1. Training ‘Van uitval naar inzetbaarheid’: het beheersen van ziekteverzuim
Een verzuimende medewerker kost een werkgever veel geld en betekent vaak een extra belasting voor de afdeling of collega’s. En werkgevers en medewerkers hebben steeds meer verantwoordelijkheden gekregen als het gaat om het beheersen van ziekteverzuim. Het is dus goed om te weten hoe u verzuim en de daarmee gepaard gaande kosten kunt beperken.

Tijdens deze eendaagse training leert u hoe u door adequaat ingrijpen de verzuimkosten binnen uw organisatie kunt beperken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • wet- en regelgeving;
  • herkenning van probleem en beperking met het ICF-model (classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen, inclusief de medische, persoonlijke en externe factoren die daarop van invloed zijn);
  • methodisch re-integreren en een resultaatgericht plan van aanpak;
  • oplossingsgerichte gesprekstechnieken op basis van eigen casuïstiek.

Wat levert de training u op?
In de huidige tijd is kostenbesparing een belangrijk thema. Een van de zaken waarop werkgevers kunnen besparen, zijn de verzuimkosten. Kennis over hoe uitval van medewerkers kan worden voorkomen, de inzetbaarheid verbetert en de verzuimkosten dalen is hierbij essentieel.

2. Workshop ‘Mijn Duurzaam@Work Plan’
Tijdens het Duurzaam@Work Plan wordt onder begeleiding van de gecertificeerde Duurzaam@Work Coach, de dialoog aangegaan in de vorm van drie gesprekken tussen uw medewerker en zijn leidinggevende met als doel:

  • duurzaam herstel in de arbeidssituatie en voorkomen van terugval;
  • daadwerkelijke aanpak van structurele problemen, waarbij de medewerker de regie neemt in het opstellen en uitvoeren van zijn eigen Duurzaam@Work Plan.

Tijdens deze op workshop (duur: 1 dagdeel) leert u hoe u omgaat met het Duurzaam@Work Plan in de praktijk en alles over deze oplossingsgerichte methodiek die zich richt op het bespreekbaar maken van structurele knelpunten.

De workshop heeft een praktische opzet, zodat deelnemers de diverse onderdelen ook direct in de praktijk kunnen toepassen. In de workshop zijn ook gesprekskaarten met tips&tricks verwerkt voor diverse situaties.(Lees hier meer over het Duurzaam@Work Plan.)

Wat levert de workshop u op?
HR-/P&O-adviseurs en leidinggevenden leren hoe ze alerter kunnen zijn op vroegsignalen (individuele preventie). Ze weten hoe ze aan terugvalpreventie kunnen werken bij herhalingskans van verzuim (respectievelijk voor- en nazorg). Ze zijn zich bewust van de eigen rol en weten hoe ze de medewerker kunnen faciliteren om tot goede resultaten te komen. Tenslotte kunnen ze onderscheiden wat de verantwoordelijkheid van de medewerker is en welke die van het bedrijf.

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl